Khóa Học Bơi Cho Bé Dưới 5 Tuổi - Dịch vụ thể thao

Khóa Học Bơi Cho Bé Dưới 5 Tuổi

Học phí 2,5tr/bé
Học phí dạy bơi chưa bao gồm vé của giáo viên và học viên
Thời gian mỗi buổi dạy từ 45 phút – 1 tiếng
Một khóa gồm 12 buổi tương đương với 1 tháng ( 1 tuần 3 buổi )
Đăng ký 2 bé giảm 10%, 3 bé giảm 15% học phí

Khóa Học Bơi Cho Bé Dưới 5 Tuổi