VIDEO - Dịch vụ thể thao

VIDEO

Bé 8 tuổi đang hoàn thiện kỹ thuật

Bé 8 tuổi sau 5 buổi học bơi

Nam 12 tuổi sau 6 buổi tập

Biểu diễn võ thuật tự vệ cho thanh thiếu niên

VIDEO